ประชุมหารือแนวทางการออกแบบและวางแผนพัฒนาหอสมุดจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. รองฯอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมหารือแนวทางการออกแบบและวางแผนพัฒนาหอสมุดจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสถานบันอุทยานการเรียนรู้ สนง.บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (TKPark) ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีแนวคิดที่จะปรับปรุงหอสมุดจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้สามารถรองรับการบริการประชาชนของจังหวัดสระแก้ว จึงได้เชิญสถานบันอุทยานการเรียนรู้ สนง.บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (TKPark)(องค์การมหาชน) ให้เป็นที่ปรึกษา ศึกษาและออกแบบวางแผนพัฒนาหอสมุดจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว