“การพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ความสามารถการรักษาความปลอดภัยกระโดดหอสูงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว”

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัทำ โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ความสามารถการรักษาความปลอดภัยกระโดดหอสูงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ (ร.๑๒ พัน ๑ รอ.ค่ายไพรีระย่อเดช)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว