เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับและตั้งคลื่นความถี่โทนวิทยุคมนาคมเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย จำนวน 33 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับและตั้งคลื่นความถี่โทนวิทยุคมนาคมเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย จำนวน 33 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว