เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำรูปเล่มประกอบการบรรยายโครงการคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 4 รายวิชา จำนวน 260 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำรูปเล่มประกอบการบรรยายโครงการคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 4 รายวิชา จำนวน 260 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว