เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว