“การแข่งขันกีฬาราชสีห์สระแก้ว”

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมแข่งขันกีฬาในงาน “การแข่งขันกีฬาราชสีห์สระแก้ว” ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว