เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.10041 สายบ้านทุ่งพลวง – บ้านหนองข่า จากแยกถนนสายสระขวัญ – เขามะกา ที่บ้านทุ่งพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลสระขวัญ เชื่อมบ้านหนองข่า ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.10041 สายบ้านทุ่งพลวง – บ้านหนองข่า จากแยกถนนสายสระขวัญ – เขามะกา ที่บ้านทุ่งพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลสระขวัญ เชื่อมบ้านหนองข่า ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว