STEM & Coding Skill Learning Material Sponsorship Program.

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.45 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมงานSTEM & Coding Skill Learning Material Sponsorship Program) พร้อมกล่าวต้อนรับ นายโรเบิร์ต โกเด็ค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา (ประจำประเทศไทย) ณ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว.

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กล่าวในนามรัฐบาลและประชาชนสหรัฐขอให้เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว ในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนรู้และส่งเสริมทักษะ STEM และ Coding โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา จังหวัดสระแก้ว.

ณ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายโรเบิร์ต โกเด็ค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา (ประจำประเทศไทย) ประธานมอบอุปกรณ์การเรียนรู้และส่งเสริมทักษะ STEM และ Coding ให้โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานอำนวยการมูลนิธิ Kenan แห่งเอเชีย มูลนิธิ CATERPILLAR ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน เข้าร่วม โดยนางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวต้อนรับรู้สึกยินดีและขอบคุณที่ทางองค์กรภาครัฐภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสำคัญในการพัฒนาทางการศึกษาในพื้นที่ อบจ.สระแก้ว ขอเป็นตัวแทนคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ขอขอบคุณสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กระทรวงกลาโหม และมูลนิธิสหรัฐอเมริกา ที่เห็นถึงความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทย.

นายปิยะบุตร ชลวิจารย์ ประธานอำนวยการมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย กล่าวว่า มูลนิธิสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ได้สร้างความร่วมมือสนับสนุนชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการ coding ซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญในอนาคตที่จะสามารถขับเคลื่อน robot ในอนาคตข้างหน้าพร้อม ทั้งเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้แห่งแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมค่าย innovation camp เป็นการส่งเสริมคิดวิเคราะห์ทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ทักษะด้านการสื่อสารระหว่างนักเรียนได้รับความสนุกสนานและความรู้และต่อยอดกิจกรรมและความยั่งยืน ยังมีกิจกรรมให้คุณครูสอนโค้ดดิ้งแบบพื้นฐานสู่ระดับสูง ในนามของมูลนิธิคีนันขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ให้ทางโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง.

นายโรเบิร์ต โกเด็ค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา (ประจำประเทศไทย) ได้กล่าวในนามสหรัฐอเมริกาและประชาชนสหรัฐ ว่าขอให้เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงหายจากพระอาการประชวน และมีพระพลานามัยแข็งแร็ง สมบูรณ์ โดยเร็ววัน จากนั้นกล่าวต่อว่า ผมรู้สึกยินดีที่ได้เห็นนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนาทุกคน ที่มารวมตัวกันเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ตื่นเต้นมีความเชื่อมั่นใน STEM ศึกษาทุกคนในชั้นเรียน ขอบคุณบริษัทแคปปิร่าประเทศไทยที่ได้สนับสนุนการเรียนอุปกรณ์ robotหุ่นยนต์ให้กับโรงเรียน ด้วยความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ขอเน้นย้ำว่าบริษัทอเมริกันให้ความสำคัญกับการลงทุนไม่เฉพาะภาคเศรษฐกิจเท่านั้น ยังมีภาคประชาชนที่ให้ความสำคัญ โดยได้ส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยส่งเสริมโอกาสทางอาชีพที่น่าสนใจในอนาคต.

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กล่าวต่อว่า ทำไมต้องเป็น STEM เมื่อผมมองดูเด็กที่อยู่เบื้องหน้าผม คิดว่ามีวิธีการใดบ้างที่ STEM สามารถช่วยการศึกษาและการอบรมต่าง ๆให้คนรุ่นใหม่คิดไอเดียหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆที่จะช่วยยกคุณภาพชีวิตของพวกเขชุมชนของพวกเขา อาจจะเป็นไปได้ว่านักเรียนที่นั่งอยู่ตรงนี้จะช่วยเพิ่มพูนผลผลิตในอนาคต เช่น ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารกำจัดศัตรูพืชหรือพัฒนาเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมหรือพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ ให้ถูกลงและเชื่อถือได้ยิ่งขึ้น ช่วยลดปัญหาโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ .

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กล่าวต่อตอนท้ายว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งในวันนี้ เชื่อมั่นว่าเราช่วยกันถักทอสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามาตลอด 2 ศตวรรษ จนกลายเป็นผืนผ้าที่งดงามแห่งความสัมพันธ์ และรอคอยที่จะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 190 ปีความสัมพันธ์ทางการพูดร่วมกันในปีหน้า ด้วยผืนผ้าแห่งความสัมพันธ์นี้ เพิ่มความร่วมมือการทำงาน ร่วมมือกันในหลาย ๆมิติ การบริจาคอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยให้เด็ก ๆนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนาสามารถสร้างสายสัมพันธ์ใหม่ ๆระหว่างสหรัฐกับไทยต่อไปเกิดเป็นผืนผ้าที่ถักทอยาวออกไปในอนาคต.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว