งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

19/12/65 ได้มีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
ให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ นำเครื่องฉีดยาฆ่าเชื้อไปฉีดที่ตลาดโรงเกลือ เพื่อป้องกันโรค Covic 19 สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาด เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน จะได้รับเชื้อ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว