การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมี รองฯอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว