“กศน. เกมส์ 2566”

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา “กศน. เกมส์ 2566” กศน.จังหวัดสระแก้ว ณ สนามโรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว