สวัสดีปีใหม่ 2566


เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566
ขออำนาจแห่งพระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก
จงดลบันดาลให้ทุกท่านได้พบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง จะเดินทางไปที่ใด ก็ขอให้ปลอดภัย ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ และพบแต่กัลยาณมิตร พบแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ขอให้มีความสุขตลอดไปค่ะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ
นางขวัญเรือน เทียนทอง
นายก อบจ.สระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว