“กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว”

ในปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีกิจกรรมมากมายทั้งภายในสำนักงาน อบจ.สระแก้ว รวมถึงกิจกรรมภายนอกอาทิเช่นร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่,ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ,กิจกรรมส่งเสิมวิสาหกิจชุมชน,กิจกรรมจัดทำกี่ทอผ้า,กิจกรรมส่งเสริมสมุนไพร,กิจกรรม อบจ.สระแก้วพบปะประชาชน,ฯ และยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยมี นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และคณะผู้บริหารฯ,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ,และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นกลไกหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อน.

วันนี้ แอดมินเพจ #องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จะขอนำเสนอ “กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว” รวมถึงคณะผู้บริหารสถานศึกษาฯคณะคุณครู,และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนในการออกกำลังกาย และสร้างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา 16.39 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว. #กีฬาเปตอง #บ้านเลขที่๘๘๘๘

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว