องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งทั้ง 7 คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งทั้ง 7 คน และขอให้ประสบผลสำเร็จในทุกๆด้าน เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาบ้านเกิดและเป็นกำลังที่สำคัญให้กับประเทศชาติต่อไป.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว