เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์นั่ง 4 ประตู ทะเบียน 3800 สก จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์นั่ง 4 ประตู ทะเบียน 3800 สก จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว