อบจ.สระแก้ว “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ รองฯอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 4/2566 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์บ้านหนองปรือ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว.

จังหวัดสระแก้วออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” และ กิจกรรม ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ มอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน มอบเงินสงเคราะห์เด็กครอบครัวยากจน จำนวน 20 คน มอบเงินสงเคราะห์ให้กับครอบครัวยากจน จำนวน 20 คน และ มอบถุงธารน้ำใจเหล่ากาชาดฯ ให้แก่ราษฎรที่มีฐานะยากจนเดือดร้อนและด้อยโอกาส จำนวน 100 คน พร้อมได้ใตรวจเยี่ยมการให้บริการของส่วนราชการที่ร่วมโครงการฯ อาทิเช่น การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าพื้นบ้านมาจำหน่ายการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาล บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการอำเภอยิ้มออกหน่วยทำบัตร และ บริการตัดผม พร้อมทั้งแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และอื่นๆอีกมากมายและหลังจากนั้นเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่บริเวณดังกล่าว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว