เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงรถขุดไฮโดรลิคส์ ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ต 0226 สก จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงรถขุดไฮโดรลิคส์ ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ต 0226 สก จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว