ประชุมกิจกรรมการแสดง “ราตรีผ้าไทยรวมใจเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว”

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมกิจกรรมการแสดง “ราตรีผ้าไทยรวมใจเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว” ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้อบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว