การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระแก้ว (กพสจ.) ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระแก้ว (กพสจ.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว