ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว และคณะ เข้าพบนายกฯ

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ นายประพรรณ์ ขามโนนวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว และคณะ เข้าพบร่วมพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพื่อประโยชน์แก่เด็กๆและประชาชนในจังหวัดสระแก้ว “มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว