การประชุมการติดตามและรายงานผลในการดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว(ชั้น 3) นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมการติดตามและรายงานผลในการดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ครั้งที่ 1/2566.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว