การประชุมคณะกรมการรับนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมคณะกรมการรับนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว