“เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (Open House)”

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (Open House)” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ,หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมงานนิทรรศการ ณ หอประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว