พิธีเปิดโครงการอบรมด้านอัคคีภัยเบื้องต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ (ตลาดโรงเกลือ อบจ.สระแก้ว) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รุ่นที่ 5)

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ รองฯมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พิธีเปิดโครงการอบรมด้านอัคคีภัยเบื้องต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ (ตลาดโรงเกลือ อบจ.สระแก้ว) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รุ่นที่ 5) ณ อาคารอำนวยการตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว