นางขวัญเรือน เทียนทอง กล่าวอำลาตำแหน่งนายก อบจ.สระแก้ว

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นางขวัญเรือน เทียนทอง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กล่าวอำลาตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ต่อหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมขอบคุณบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานร่วมกันและให้แง่คิดในการปฏิบัติราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ตลอดจนการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว