เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์คอนกรีต สายจากเเยกทางหลวง หมายเลข 317 ที่เขตเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ถึงบ้านวังทอง หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์คอนกรีต สายจากเเยกทางหลวง หมายเลข 317 ที่เขตเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ถึงบ้านวังทอง หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว