เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 2004 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3395 จากบ้านน้ำคำ หมู่ที่ 1-บ้านวังไหม หมู่ที่ 9 ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด เชื่อมตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 2004 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3395 จากบ้านน้ำคำ หมู่ที่ 1-บ้านวังไหม หมู่ที่ 9 ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด เชื่อมตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว