#รับสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.สระแก้ว 2566

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายสุรินทร์ แสงทอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กรณีลาออก.

✍️ บรรยากาศการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว(วันสุดท้าย).

นายบรรจง โพธิ์คำ ผู้สมัครนายก อบจ.สระแก้ว เบอร์ 3.📌

นายวราวุธ สุวิทยพันธุ์ ผู้สมัครนายก อบจ.สระแก้ว เบอร์ 4.📌

**รับสมัคร ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566📍

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว