การประชุมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. การประชุมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กรณีลาออก โดยมี นายวัลลภ ประวัติวงค์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น3)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว