เรื่อง การเเต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ เขตตำเเหน่งเลือกตั้งที่ 1 แทนตำเเหน่งที่ว่าง

การเเต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ เขตตำเเหน่งเลือกตั้งที่ 1 แทนตำเเหน่งที่ว่าง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว