เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานอาทิตย์ ขนาด 8*20.80 เมตร ของวิสาหกิจชุมชนข้าวรวงแก้ว ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานอาทิตย์ ขนาด 8*20.80 เมตร ของวิสาหกิจชุมชนข้าวรวงแก้ว ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว