การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินโครงการมอบทุนนักเรียนผลการเรียนดีและยากจนสำหรับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว(ชั้น 3) นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินโครงการมอบทุนนักเรียนผลการเรียนดีและยากจนสำหรับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดี และนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว