การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายวัลลภ ประวัติวงค์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายสุรินทร์ แสงทอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ,ประชาชน,และสื่อมวลชน ร่วมสังเกตการณ์.

✍️ บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 (วันแรก) มีผู้ยื่นใบสมัครฯ จำนวน 1 ราย 📍

นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา ผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.สระแก้ว ลำดับที่ 1.📌

**รับสมัคร ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.📍

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว