การประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ช่วยหาเสียง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กรณีลาออก

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว และนายชยะติย์ คัดสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยพนักงานฯ เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมจัดการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ช่วยหาเสียง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กรณีลาออก.
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีนายวัลลภ ประวัติวงค์ ประธานกกรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วพร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และนายสุรินทร์ แสงทอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมในการประชุมครั้งนี้.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว