เปิดสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ณ ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ (สนามไดร์ฟกอล์ฟ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ,บุคลากรในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมเปิดสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ณ ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ (สนามไดร์ฟกอล์ฟ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬากอล์ฟให้แพร่หลาย ช่วยสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รวมถึงให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว โชว์วงสวิงหวดลูกกอล์ฟเปิดสนามฝึกซ้อมกอล์ฟเป็นปฐมฤกษ์เปิดอย่างเป็นทางการ.

⛳️ เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 น.
ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม➡️ https://sakaeopao.go.th/60398/

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว