เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องรับรอง VIP ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องรับรอง VIP ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว