พิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ประธานกองทุนฟื้นฟู) เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน,คณะผู้บริหารฯ,ประธานสภาฯ,สมาชิกสภา อบต.,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,หัวหน้าส่วนราชการ,และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีส่งมอบบ้านให้กับ นางหวาน พันธทวี ณ บ้านเลขที่ 148 หมู่ 14 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว