ออกรณรงค์การเลือกตั้งนายก อบจ.สระแก้ว ณ สถานศึกษา

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง นายก อบจ.สระแก้ว
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยการลงพื้นที่สถานศึกษาประกอบด้วย 3 อำเภอ 3 โรงเรียน ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว โรงเรียนท่าเกษมพิทยา อำเภอตาพระยา โรงเรียนซับม่วงวิทยา อำเภออรัญประเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 -17.00 น.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว