การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ และประเมินผลงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ และประเมินผลงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว