การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง นายก อบจ.สระแก้ว

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง นายก อบจ.สระแก้ว
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยการลงพื้นที่สถานศึกษาประกอบด้วย 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม อำเภอเขาฉกรรจ์ และโรงเรียนวังหลังวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 -17.00 น.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว