เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว