การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง นายก อบจ.สระแก้ว 📍


วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้นักเรียนเเละคณะครูได้ทราบ พร้อมทั้ง เผยแพร่คู่มือประชาชนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ.สระแก้ว ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 -17.00 น.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว