เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว