การประชุมซักซ้อมและกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ อบจ.สระแก้ว ฯ

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมและกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว