เตรียมความพร้อมเลือกตั้งนายกฯสมาชิกสภาฯ_อบจ.สระแก้ว66

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการฯ,ข้าราชการ,บุคลากร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับสมัคการเลือกตั้งฯ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กรณีลาออก และ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ.เขาฉกรรจ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ที่จะถึงนี้

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว