เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1,250 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1,250 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว