เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว