เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะภายในบริเวณตลาดโรงเกลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะภายในบริเวณตลาดโรงเกลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว