เรื่อง ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

📍 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว