ประชุม ก.จ.จ.สระแก้ว ครั้งที่ 3/2566

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ก.จ.จ.สระแก้ว ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น3).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว